Niesłyszący

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2017 r.”

 

  1. Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Wiślica uchwały w sprawie przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2017 r.”

 

  1. Forma i Harmonogram Konsultacji

Opinię i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 12.12.2016 r. do dnia 27.12.2016 r., bezpośrednio na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”), lub na adres : Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Wiślica do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica

ul. Okopowa 8, pok. Nr 13 od 7:00 do 15:00.

 

Preleminarz wydatków-pdf

Projekt uchwały-pdf 

                                                                                                       /-/Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak