Niesłyszący

Ogłoszenie o terminach zebrań wiejskich dot.wspólnot gruntowych

OGŁOSZENIE

W  miejscowościach:  Kuchary,  Gluzy,  Brzezie,Sielec,Ostrów, Koniecmosty i Wiślica w świetlicach wiejskich odbędą  się zebrania  

z mieszkańcami  dotyczące  uregulowania  spraw związanych ze wspólnotami gruntowymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustawodawca wyznaczył termin do
31 grudnia 2016 r. na złożenie wniosków do Starosty w celu rozpoczęcia procedur uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych.

W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w/w terminie, grunty wspólnot gruntowych pozostaną nieuregulowane lub mogą zostać przejęte na rzecz Skarbu Państwa.

Harmonogram zebrań wiejskich dot. wspólnot gruntowych

Lp.

Miejscowość

Data zebrania

Godz. zebrania

1.

Kuchary

14.12.2016 r. (środa)

9:00

2.

Gluzy

15.12.2016 r. (czwartek)

10:00

3.

Brzezie

15.12.2016 r. (czwartek)

11:00

4.

Sielec

15.12.2016 r. (czwartek)

12:00

5.

Ostrów

16.12.2016 r. (piątek)

10:00

6.

Koniecmosty

16.12.2016 r. (piątek)

11:00

7.

Wiślica

16.12.2016 r. (piątek)

12:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                  /-/ mgr inż. Stanisław Krzak