Informujemy, że w dniu 26.05.2023 r. (piątek) o godz.10.30 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

28-160 Wiślica

ul. Okopowa 8

tel: ( 0-41) 3690 900

fax: ( 0-41) 3690 901

e- mail: urzad@umig.wislica.pl

 

Numer kont bankowych z tytułu poszczególnych należności:

woda,ścieki: 18 8480 0004 2002 0060 0284 0056

odpady komunalne: 40 8480 0004 2002 0060 0284 0048

podatki: 45 8480 0004 2002 0060 0284 0055

koncesje alkoholowe oraz pozostałe opłaty: 07 8480 0004 2002 0060 0284 0060

 

Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju o/Wiślica

 

PDFwykaz-numerow-telefonow-pracownikow-umig-w-wislicy.pdf (256,49KB)

PDFNUMERY TELEFONÓW SOŁTYSÓW.pdf (197,40KB)

PDFWYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ.pdf (354,75KB)

 

BUDYNEK- ul. Okopowa 8

 

Nr. tel.: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny

Nr. fax-u: 41 3690 901

28-160 Wiślica

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW UMiG WIŚLICA

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

8

Jarosław Jaworski

Burmistrz

900

11

Jacek Balicki

Sekretarz/Kierownik Referatu Organizacyjnego

902

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

12

 

 

Marek Gaweł

Inspektor ds. oświaty i zamówień publicznych

 

903

 

Mirosława Niedbała

Inspektor ds. kadr i szkolenia

Beata Sokołowska

Podinspektor  ds. socjalnych i sprawozdawczości

 

13


 

Anna Kafara

Inspektor ds.obsługi rady gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej

 

 

904/944

 

917

 

944

 

927

Edyta Szostak

Anna Błachut a.blachut@umig.wislica.pl

Inspektor ds. Ochrony Danych

 

Referent ds. Promocji

 

          Michał Prażuch

  m.prazuch@umig.wislica.pl

Informatyk

9

Agata Śliwa

Inspektor ds. obsługi sekretariatu, gospodarczych i archiwum

900

 

REFERAT FINANSOWY/PODATKI

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

1

 


    

Małgorzata Syrkiewicz

Podinspektor ds. wymiaru podatku  opłat

 

905/ 906/

 

 

Monika Madej

Referent  ds. księgowości podatkowej

Ewa Czerw

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

906

Marcin Sadowski

Podinspektor  ds.gospodarki odpadami komunalnymi

905/ 906

Marcin Sadowski

    Obsługa Kasy             907

 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

4

Halina Sokołowska

Skarbnik

908

7

 

Bożena Zuchowicz

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

912/ 913

 

Edyta Sułek

Podinspektor ds. obsługi oświaty

Agnieszka Bysiecka

Referent ds. księgowości budżetowej

Ewelina Jasikowska

  Podinspektor ds. obsługi finansowej gospodarki komunalnej i rozliczeń VAT

Izabela Pisarska

 Referent ds. obsługi oświaty

Małgorzata Cepil

m.cepil@umig.wislica.pl

Referent ds. obsługi oświaty

 

REFERAT ROZWOJU STRATEGICZNEGO

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

6

Waldemar  Błachut

Kierownik referatu Rozwoju Strategicznego

911

5

 

Andrzej Siemieniec

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa

909/ 910

Katarzyna Chlebicka

Dorota Jasińska

Referent ds. przygotowania i realizacji projektów

Anna Piotrowska

Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

 

11

Przemysław Laskowski

Radca Prawny

902

 

BUDYNEK-ul. Batalionów Chłopskich 62

Nr. tel: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny.

Nr. fax-u: 41 3690 925

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

4-5

Łukasz Kaleta

Referent ds. obywatelskich

914

Aneta Banaś

Referent ds. obywatelskich

Wojciech Morasiewicz

Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC

915

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

1-3

Krzysztof Widłak

Kierownik USC

916

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

8-9

Konrad Piwowarczyk

Kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 918/ 919

Jacek Błachut

Inspektor ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej, utrzymania porządku i czystości w gminie

Monika Jagielnik

Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

 

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Janina Krzemień- sekretariat@mgops.wislica.pl

Kierownik MGOPS

920/41 3792 103

Kamila Ignacak- k.ignacak@ug.wislica.pl

Księgowa

 

 

921/ 922

 

 

 

 

 

 

 

923

Aneta Kopciara- a.kopciara@ug.wislica.pl

 

Elżbieta Kępska- e.kepska@ug.wislica.pl

 

Katarzyna Adamczyk- katarzyna.adamczyk@ug.wislica.pl

 

 

Paulina Służalska- sekretariat@mgops.wislica.pl

Starszy pracownik socjalny

 

 

Specjalista pracy socjalnej

 

Pracownik socjalny

 

 

 

Asystent rodziny

Anna Grudzień- a.grudzien@ug.wislica.pl

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

            Ewa Kupisz-    ewa.kupisz@ug.wislica.pl

                       Referent ds.świadczenia wychowawczego

     

 

BUDYNEK-ul. Plac Solny 32

Nr. tel: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny.

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

Renata Musiał

Podinspektor ds. obsługi mieszkańców i organizacji pozarządowych

 

 

926/928

 

 

 

 

927

Martyna Chwalik

m.chwalik@umig.wislica.pl

Opiekun dzieci i młodzieży

Urszula Sekuła

 

 

Michał Prażuch

informatyk@umig.wislica.pl

Informatyk

 

 


    MUZEUM W WIŚLICY  

    ul. Batalionów Chłopskich 2a , 28-160 Wiślica

tel. 730 729 200, 41 300 20 69

 

Więcej informacji: 

http://mnki.pl/wislica/


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW SOŁTYSÓW GMINY WIŚLICA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MIESZKAŃCÓW MIASTA WIŚLICA

L.p Miejscowość Imię i nazwisko sołtysa/przewodniczącego Telefon kontaktowy
1 Koniecmosty Elżbieta Gbyl 41 3690 933
2 Kuchary Zbigniew Zgrzywa 41 3690 983
3 Ostrów Piotr Jasiński 41 3690 996
4 Wawrowice Robert Jałocha 41 3690 986
5 Szczerbaków Agnieszka Wanat 41 3690 984
6 Szczytniki Grzegorz Przęzak 41 3690 985
7 Chotel Czerwony Grzegorz Wójcik 41 3690 990
8 Brzezie    
9 Gorysławice Lesław Kabat 41 3690 988
10 Górki    
11 Hołudza Małgorzata Pałaczyńska 41 3690 980
12 Jurków Walentyna Dąbek 41 3690 991
13 Kobylniki Marcin Kaleta 41 3690 992
14 Łatanice Bogusław Augustowski 41 3690 993
15 Sielec Aneta Łuczyńska 41 3690 994
16 Skorocice Wioletta Papaj 41 3690 995
17 Skotniki Dolne Stanisław Bystrzanowski 41 3690 982
18 Skotniki Górne Czesław Jaguś 41 3690 997
19 Gluzy Mieczysław Kolanowski 41 3690 998
20 Wiślica Andrzej Solarski 41 3690 979

 


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

Imię i nazwisko Nr. telefonu
Jacek Gocyk- Przewodniczący 41 3690 939

Stanisław Bystrzanowski- z-ca Przewodniczącego

41 3690 932
Stanisław Kucięba - Radny 41 3690 934
Zdzisław Kaczmarczyk - z-ca Przewodniczącego 41 3690 964
Krzysztof Malara - Radny 41 3690 962
Stanisław Kochański - Radny 41 3690 938
Paweł Grzywna - Radny 41 3690 961
Łukasz Cieloch - Radny 41 3690 960
Robert Jałocha- Radny 41 3690 966
Tadeusz Nowak - Radny 41 3690 968
Łukasz Stojek - Radny 41 3690 937
Czesław Jaguś - Radny 41 3690 967
Grzegorz Przęzak - Radny 41 3690 935
Dawid Błaszczyk - Radny 41 3690 963
Danuta Grigo - Radny 41 3690 965