Niesłyszący

II wojna światowa i zagłada społeczności żydowskiej