Niesłyszący

Lista ofiar

Lista żydowskich ofiar II wojny – mieszkańców Wiślicy

Transkrypcja z języka jidysz: Shmuel Kehati

Skład: Sara Mages

Nazwisko

Imię (imiona)

 

  alef.pngAlef

OBZENSKI

David

 

OBZENSKI

Alta

 

OBZENSKI

Rachel

 

OBZENSKI

Sela

 

OBZENSKI

Yitzchak

 

EISENBERG

Shlomo

 

EISENBERG

Miriam Shifra

 

EISENBERG

Tova

 

EISENBERG

Freidil

 

EISENBERG

Chanale'

 

EISENBERG

Shalom

 

EISENBERG

Keila

 

EISENBERG

Yehezkel

 

EISENBERG

Hirshel

 

OSTROVITZ

Itscha

 

OSTROVITZ

Rivka

 

OSTROVITZ

Sela

 

OSTROVITZ

Wolf

 

OSTROVITZ

Avraham

 

OSTROVITZ

Mendel z rodziną

 

OSTROVITZ

Moshe z synem

 

OSTROVITZ

Sara

 

OSTROVITZ

Simcha z rodziną

 

ICKOWICZ

Alter z rodziną

 

OZOROWSKI

Yoav

 

OZOROWSKI

Elka

 

OXENHENDLER

Leibel

 

OXENHENDLER

Golda

 

OXENHENDLER

Sheindil

 

OXENHENDLER

Shmuel

 

OXENHENDLER

Reizel

 

OXENHENDLER

Itzik z rodziną

 

OXENHENDLER

Shmuel

 

ORBACH

Hirshel

 

ORBACH

Bluma

 

ORBACH

Yeshaya z rodziną

 

ORBACH

Yehiel Meir

 

ORBACH

Uziel

 

ORBACH

Rachel

 

ORBACH

Chaim

 

ORBACH

Menashe

 

ERLICH

Shmuel z rodziną

 

ORLAND

Avraham z rodziną

 

OZIL

Feivel z żoną

 

ASHPIS

Avraham z rodziną

 

OZIROWSKI

Berish

 

OZIROWSKI

Chaya-Leah

 

OZIROWSKI

Rila

 

OZIROWSKI

Yossil

 

 

BAUM

Yosef

 

BAUM

Chana

 

BAUM

Eliezer

 

BAUM

Chana

 

BAUM

Sela

 

BAUM

Tova

 

BAUM

Sheindil

 

BAUM

Feigil

 

BAUM

Hirshel

 

BAUM

Rosa

 

BAUM

Hertzka z rodziną

 

BAUM

Leibel z rodziną

 

BAUM

Zalman z rodziną

 

BAUM

Moshe Akivah

 

BAUM

Shmuel

 

BAUM

Zalman

 

BAUM

Zipa-Leah

 

BREGFREIND

Gershon z rodziną

 

BREGFREIND

Yisrael z rodziną

 

BORENSTIN

Wolf z żoną

 

BORENSTEIN

Avraham

 

BORENSTEIN

Chaim

 

BORENSTEIN

Henya

 

BORENSTEIN

Zelig

 

BORENSTIN

Rochtza

 

BORENSTIN

Mindil

 

BANACH

Kopel

 

BANACH

Golda

 

BANACH

Shmuel

 

BANACH

Sheindil

 

BLOOM

Yochanan

 

BLOOM

Yakov

 

BURSZTYN

Alter

 

BURSZTYN

Malka

 

BURSZTYN

Gitzel z rodziną

 

BURSZTYN

Avraham-Eliyahu

 

BURSZTYN

Golda

 

BORSZOWSKI

Moshe z rodziną

 

BORSZOWSKI

Zelig

 

BORSZOWSKI

Itzik

 

BRABEN

Eliezer

 

BUCHMAN

Yisrael

 

BUCHMAN

Dvora

 

BUCHMAN

Shmuel

 

BOOKIT

Alter

 

BOOKIT

Chaya

 

BIRNBAUM

Berish

 

BIRNBAUM

Chaya

 

BIRNBAUM

Chaim

 

BIRNBAUM

Shmuel

 

BRONSTIN

Mordechai Lipa

 

BRONSTIN

Tova

 

BECKERMAN

Tuvya

 

BECKERMAN

Reizel

 

BECKERMAN

Yerachmiel

 

BECKERMAN

Sara

 

BECKERMAN

Reuven

 

BYK

Sheindil

 

BYK

Ozer

 

BOCHNIK

Sheindil z rodziną

 

BOCHNIK

Shmuel-Yehezkel

 

BYK

Binem

 

BYK

Yisrael

 

BAUM

Rachel

 

 

GOLDHAR

Yosha

 

GOLDHAR

Sara

 

GOLDHAR

Chaim

 

GOLDHAR

Aharon

 

GOLDHAR

Shalom

 

GOLDHAR

Abush

 

GOLDHAR

Chana

 

GOLDHAR

Moshe

 

GOLDHAR

Rosa

 

GOLDHAR

Rivka

 

GREENBLAT

Alta

 

GREENBLAT

Chaim

 

GREENBLAT

Mordechai

 

GREENBLAT

Schmuel z rodziną

 

GREENBAUM

Michael

 

GREENBAUM

Rachel

 

GREENBAUM

Raphael

 

GREENBAUM

Alter

 

GRUSZKOWICZ

Rivka

 

GRUSZKOWICZ

Manya

 

GRUSZKOWICZ

Tuvya z rodziną

 

GRUSZKOWICZ

Beila

 

GOLDSHLAG

Bluma z rodziną

 

GOLDSTIN

Bella

 

GOLDBERG

Moshe

 

 

DIESENAUS

Yosef

 

DIESENAUS

Eliyahu

 

DIESENAUS

Zisel

 

DIESENAUS

Bracha

 

DIESENAUS

Matil

 

DZIALOSZYCKI

Yoski

 

DZIALOSZYCKI

Sara

 

DZIALOSZYCKI

Yakov Yehusua z rodziną

 

DZIALOSZYCKI

Yisrael

 

DZIALOSZYCKI

Leah

 

DZIALOSZYCKI

Mendil

 

DIAMENT

Duba z rodziną

 

DIAMENT

Zelka z rodziną

 

DIAMENT

Shimon

 

DIAMENT

Yehiel

 

DIAMENT

Itscha-Ber

 

DROBIAZ

Moshe-Aharon z rodziną

 

DROBIAZ

Hanoch z rodziną

 

DROBIAZ

Yochevd

 

DZIALOSZYCKI

Leahle’

 

 

HAMER

Yochanan

 

HAMER

Yakov

 

HAMER

Mordecai

 

HAMER

Chaim

 

HAMER

Sara

 

HAMER

Yeshaya

 

HAMER

Avraham

 

HAMER

Zev

 

HAMER

Kalman

 

HAMER

Dvora

 

HOFENBERG

Chaim z rodziną

 

HOFENBERG

Pesil

 

HOFENBERG

Shalom z rodziną

 

HOFENBERG

Genya

 

HOFENBERG

Yoske

 

HOFENBERG

Tova

 

HOFENBERG

Freidil

 

HOFENBERG

Shalom

 

HOFENBERG

Avraham-Hirsch

 

HOFENBERG

Chaya

 

HOFENBERG

Rochtza

 

HOFENBERG

Tova

 

HERSHKOWITZ

Natan-David (rzeźnik)

 

HERSHKOWITZ

Ruhama

 

HOROWITZ

Malka

 

HERSHLEWITZ

Itsha- Meir z rodziną

 

HERSHLEWITZ

Avraham

 

HERSHLEWITZ

Freida

 

HERSHLEWITZ

Genya

 

HERSHLEWITZ

Malka

 

HERSHLEWITZ

Alter

 

HERSHLEWITZ

Meir z rodziną

 

HOLDOWSKI

Yosef z rodziną

 

HOLDOWSKI

Avraham

 

HERMAN

Lusha

 

HERMAN

Ziga

 

HOLDOWSKI

Shimon

 

 

WAYZBERG

Hanoch

 

WAYZBERG

Mindel

 

WAYZBERG

Michael

 

WAYZBERG

Moshe

 

WAYZBERG

Manya

 

WAYZBERG

Yakov Mendil z rodziną

 

WAYZBERG

Rochtza

 

WAYZBERG

Shaul z żoną  

 

WEINSTOK

Avraham z rodziną

 

WEINSTOK

Breindel

 

WOLOCH

Leibel

 

WOLOCH

Mindel

 

WOLOCH

Chana

 

WOLOCH

Moshe

 

WAYNRYB

Yosef-David z rodziną

 

WAYNRYB

Chava

 

WROBEL

Nathan z rodziną

 

WAKSMAN

Miriam-Esther

 

 

SILBERSTIN

Yeshaya

 

SILBERSTIN

Reisel

 

SILBERSTIN

Mordechai z rodziną

 

SILBERSTIN

Yosef Leib

 

SILBERSTEIN

Lipa z rodziną

 

SILBERSTIN

Mordechai Feivel z rodziną

 

SILBERSTIN

Shabtai

 

SILBERSTIN

Dvora

 

SILBERSTEIN

Pella

 

SILBERSTIN

Lipa

 

SILBERSTIN

Zachariah

 

SILBERSTIN

Golda

 

SILBERSTIN

Finie

 

SILBERSTIN

Manya

 

SILBERSTIN

Yosef z rodziną

 

SILBERSTIN

Z Krakowa + jej 2 synów

 

SEIDNER

Eliezer z rodziną

 

SEIDNER

Mendil

 

SEIDNER

Rachel

 

SEIDNER

Beltzia

 

SEIDNER

Miriam

 

SEIDNER

Dvora

 

SEIDNER

Shmuel z rodziną

 

SEIDNER

Chaim-Itsha z rodziną

 

ZALTSMAN

Roza z rodziną

 

ZAC

Yakov z rodziną

 

SILBERBERG

Avraham Hirsh

 

SILBERBERG

Chana

 

SILBERBERG

Chaya

 

SILBERBERG

Beltzia

 

SILBERBERG

Isar z rodziną

 

SILBERBERG

Idil z rodziną

 

SILBERBERG

Mindzia

 

ZALTSMAN

Michael z córką

 

ZALTSMAN

Altala

 

ZELONA

Shartza

 

ZELONA

Moshe

 

ZELONA

Alta

 

SINGER

Zlata

 

SINGER

Kalman

 

SINGER

Shlomo

 

SINGER

Uziel

 

ZOCHEN

Manya

 

ZOCHEN

Meir

 

ZOCHEN

Hirshel z rodziną

 

ZOCHEN

Meir

 

ZEZNIK

David z rodziną

 

ZEZNIK

Yosef z rodziną

 

ZEZNIK

Menachem z rodziną

 

ZEIDNER

Shmuel z rodziną

 

 

CHMIELNICKI

Mirel

 

CHMIELNICKI

Bracha

 

CHMIELNICKI

Zalman Moshe

 

CHMIELNICKI

Ester

 

CHMIELNICKI

Benzion

 

CHMIELNICKI

Itsha

 

 

TOPF

Yosef

 

TOPF

Yenta

 

TOPF

Hirshel z rodziną

 

TOPF

Moshe

 

TOPF

Yoel z rodziną

 

TOPF

Kalman z rodziną

 

TOPF

Shmuel

 

TOPF

Shlomo z rodziną

 

TOPF

Yasil z rodziną

 

TOPF

Finie

 

TOPF

Alter z rodziną

 

TOPF

Moshe z rodziną

 

TOPF

Zalki z rodziną

 

TOPF

Shmuel Gedalia z rodziną

 

TOPF

Kalman

 

TOPF

Beril

 

TOPF

Kalman-Leibush

 

TOPIOL

Shalom z rodziną

 

TOPIOL

Shmuel Wolf

 

TOPIOL

Yasel z rodziną

 

TOPIOL

Rachel

 

TOPIOL

Chaya-Sara

 

TOPIOL

Gitil

 

TOPIOL

Chana

 

TOPIOL

Hirshel

 

TOPIOL

Yehiel z rodziną

 

TOPIOL

Zenvil

 

TOPIOL

Aharon

 

TOPIOL

Shmuel

 

TISCHLER

Mordecai z rodziną

 

TUCHMEIR

Zalman z rodziną

 

TENENBAUM

Zev z 3 dzieci

 

TENENBAUM

Zisil

 

TRAJTLER

David z rodziną

 

TRAJTLER

Feivel

 

 

YOSKOWICZ

Chantza

 

YOSKOWICZ

Leibel

 

YOSKOWICZ

Mindel

 

YOSKOWICZ

Shimon z rodziną

 

YOSKOWICZ

Yerachmiel z rodziną

 

YOSKOWICZ

Minka

 

YOSKOWICZ

Yerachmiel z rodziną

 

YUTCHENKA

Rachel

 

 

KATZ

David z rodziną

 

KATZ

Liber z rodziną

 

KATZ

Beila-Leah

 

CHABA

Abba

 

CHABA

Chaya-Dina

 

KOCHEN

Chaim z rodziną

 

KOCHEN

Blumtza

 

 

LINDEN

Hertzka

 

LINDEN

Feigale'

 

LINDEN

Fishel

 

LINDEN

Bela

 

LINDEN

Binyamin

 

LINDEN

Yosef z rodziną

 

LINDEN

Binyamin z rodziną

 

LINDER

Chana

 

LEVI

David z rodziną

 

LEVI

Yosef z rodziną

 

LEVI

Chaim z rodziną

 

LEVI

Kalman z rodziną

 

LEVI

Leah

 

LEVI

Sender z rodziną

 

LANCMAN

Sara-Chana z rodziną

 

LANCMAN

Menashe z rodziną

 

LANCMAN

David

 

LANCMAN

Chana

 

LANCMAN

Aharon z rodziną

 

LANCMAN

Efraim

 

LEWKOWICZ

Eliyakim z rodziną

 

LEWKOWICZ

Gershonz rodziną

 

LEWKOWICZ

David

 

LEWKOWICZ

Malka

 

LEWKOWICZ

Yente

 

 

MELLER

Eliezer

 

MELLER

Baruch

 

MELLER

Rachel

 

MELLER

Alter

 

MELLER

Rosa

 

MELLER

Moshe Leib

 

MELLER

Pela

 

MELLER

Yakov

 

MELLER

Sheindil

 

MELLER

Hirshel

 

MELLER

Luba

 

MELLER

Moshe z rodziną

 

MILLER

Hirsh-Leib

 

MILLER

Chana

 

MILLER

Rila

 

MILLER

Malka

 

MILLER

Moshe

 

MILLER

Yekutiel

 

MENTLIK

Avraham

 

MENTLIK

Hinda

 

MENTLIK

Yehusua z rodziną

 

MENTLIK

Leibush z rodziną

 

MENTLIK

David z rodziną

 

MENDLEWICZ

Zalman

 

MENDLEWICZ

Malka

 

MENDLEWICZ

Avraham

 

MENDLEWICZ

Zipora

 

MOSKOWICZ

Yakov z rodziną

 

MOSKOWICZ

Moshe

 

MOSKOWICZ

Mindil

 

MOSKOWICZ

Leibush z rodziną

 

 

NOZYCE

Meir z rodziną

 

NOZYCE

Pela

 

NOZYCE

Yisraelki

 

NOZYCE

Ava

 

NOZYCE

Sela

 

NOZYCE

Rashia

 

NISENBAUM

Itza Mordechai

 

NISENBAUM

Moshe

 

NUSSBAUM

Yakov z synem

 

NUSSBAUM

Malka

 

NAPARSTIK

Beril

 

NAPARSTIK

Tuvtza

 

NAPARSTIK

Reuven

 

NAPARSTIK

Yakov

 

NUGOL

Yakov

 

NUGIL

Mirel

 

NUGIL

David

 

NUGIL

Avraham z rodziną

 

NUGIL

Freidel

 

NISENBAUM

Moshe

 

NISENBAUM

Zilka

 

 

SOLEWICZ

Eliezer

 

SOLEWICZ

Rosa Leah

 

SOLEWICZ

Hirshel

 

SILEWICZ

Ester

 

SILEWICZ

Yakov z rodziną

 

SILEWICZ

Tova

 

STASZEWSKI

Shlomo z rodziną

 

SPOKOWINI

Beril

 

SPOKOWINI

Rosa

 

 

FLAUM

Yoske z rodziną

 

FLAUM

Genya

 

FLAUM

Moshe z rodziną

 

FLAUM

Frida-Luba

 

FLAUM

Alter z rodziną

 

FLAUM

Dina

 

FLAUM

Atel

 

FLAUM

Asher

 

FLAUM

Bluma-Bella

 

FLAUM

Chaim

 

FEFER

Avner

 

FEFER

Feigale'

 

FEFER

Hirshel

 

FEFER

Shmuel

 

FEFER

Issachar

 

FEFER

Leibel z rodziną

 

FEFER

Hinda

 

PEZEWORSKY

Chaim z rodziną

 

PEZEWORSKY

Rosa

 

PEZEWORSKY

Hirshel

 

PEZEWORSKY

Rivka z dziećmi

 

PILTZ

Moshe

 

PILTZ

Shimon z rodziną

 

PILTZ

Leibel

 

PILTZ

Yosef z rodziną

 

PILTZ

David z rodziną

 

PILTZ

Yosef z rodziną

 

PILTZ

Yitzchak

 

PILTZ

Avraham

 

FELDMAN

Avraham

 

FELDMAN

Golda

 

FELDMAN

Shmuel

 

FELDMAN

Yosef

 

FELDMAN

Kalman z rodziną

 

FEINSHTAT

Mordechai David

 

FEINSHTAT

Zirel-Leah

 

FEINSHTAT

Luba

 

FEINSHTAT

Sara

 

FEINSHTAT

Penina

 

PAPIR

Bluma

 

PAPIR

Moshe-Leizer z rodziną

 

PAPIR

Yoske z rodziną

 

PILTZ

Aharon Yehiel

 

PAPIR

Avraham z rodziną

 

PAPIR

David z rodziną

 

FEINER

Yosef

 

FEINER

Bluma

 

FEINER

Shaul

 

FEINER

Idel z rodziną

 

FRIEDMAN

Rivka

 

FRIEDMAN

Mordechai

 

FEDERMAN

Yisrael

 

FEDERMAN

Chana

 

FEDERMAN

Pesil

 

FEDERMAN

Osha

 

FEDERMAN

Golda

 

FEDERMAN

Shifra

 

FEDERMAN

Feigil

 

FEDERMAN

Alter

 

FEDERMAN

Yakel

 

FEDERMAN

Pesil

 

PRICE

Yisrael z rodziną

 

PRICE

Hirshel z rodziną

 

PRICE

Gershon z rodziną

 

PRICE

Avraham

 

PRICE

Yenta

 

PRICE

Tzvi

 

PRICE

Mordechai

 

PRICE

Sarale'

 

FAINGEBLAT

Yitzchak

 

FAINGEBLAT

Idla

 

FAINGEBLAT

Simcha

 

PACANOWSKI

Alter

 

PACANOWSKI

Tova

 

PACANOWSKI

Leah

 

PACANOWSKI

Chana

 

PACANOWSKI

Lipa

 

POMERANCBLUM

Eliyahu z rodziną

 

POMERANCBLUM

Meir z rodziną

 

POMERANCBLUM

Sheina

 

 

ZUKERMAN

Moshe z synem

 

ZUKERMAN

Tova

 

ZUKERMAN

Chaim z żoną

 

ZUKERMAN

Leibuhs

 

ZUKERMAN

Chava

 

ZUKERMAN

Hirshel z rodziną

 

ZUKERMAN

Eliezer

 

ZUKERMAN

Yosef z rodziną

 

ZUKERMAN

Yosel

 

ZUKERMAN

Leibuhs

 

ZUKERMAN

Rachel

 

ZUKERMAN

Chava

 

ZUKERMAN

Chana

 

ZUKERMAN

Michael

 

ZUKERMAN

Avraham

 

ZUKER

Avraham z rodziną

 

ZUKER

Mordechai

 

ZUKER

Genna

 

ZUKER

Zisel

 

TCHAIKOVSKY

Itzia Meir

 

TCHAIKOVSKY

Peiza

 

TCHAIKOVSKY

Chava

 

TCHAIKOVSKY

Yosil

 

TCHAIKOVSKY

Pintze

 

TCHAIKOVSKY

Ester

 

TCHAIKOVSKY

Yeshaya

 

TCHAIKOVSKY

Bluma

 

CHICHI

Yisrael z żoną

 

CHICHI

Natan z rodziną

 

 

KAZIMIERSKI

Elimelech

 

KAZIMIERSKI

Hendla

 

KAZIMIERSKI

Yosef

 

KAZIMIERSKI

Luba

 

KAZIMIERSKI

Yehezkel

 

KAZIMIERSKI

Ester

 

KAZIMIERSKI

Dinale'

 

KAZIMIERSKI

Shmuel

 

KAZIMIERSKI

Henia

 

KAZIMIERSKI

Dinale'

 

KAZIMIERSKI

Leale'

 

KAZIMIERSKI

Chaim

 

KAZIMIERSKI

Tovtza

 

KAZIMIERSKI

Dinale'

 

KLEINPLATZ

Leibel

 

KLEINPLATZ

Reisel

 

KLEINPLATZ

Shlomo

 

KLEINPLATZ

Rochtza

 

KLEINPLATZ

Yakov z rodziną

 

KLEINPLATZ

Tova

 

KLEINPLATZ

Leah

 

KOCHEZ

Moshe z rodziną

 

KOCHEZ

Hirshel

 

KUPERMAN

Moshe z rodziną

 

KUPERMAN

Avraham

 

KENIG

Raphael

 

KLIGER

Shmuel z rodziną

 

KLIGER

Moshe z rodziną

 

KLIGER

Aharon z rodziną

 

KLIGER

Freida

 

KLIGER

Azriel

 

KLIGER

Ber

 

KLIGER

Naftali

 

KRAUS

Ber

 

KRAUS

Beila

 

KRAUS

Yehiel z rodziną

 

KRAUS

Menashe

 

KRAUS

Yosef z rodziną

 

 

REI

Frimt z rodziną

 

ROSENTAL

Lemel z rodziną

 

ROSENTAL

Lemel z rodziną

 

ROSENTAL

Elka

 

ROSENZWEIG

Chaim z rodziną

 

ROSENZWEIG

Chaya

 

ROMIANI

Wolf z rodziną

 

REINGEWIRTZ

Binish

 

REINGEWIRTZ

Nicha

 

REINGEWIRTZ

Michael

 

REINGEWIRTZ

Reisel

 

REINGEWIRTZ

Yisraelke

 

REINGEWIRTZ

Freida

 

ROSENWASSER

Yeshaya z rodziną

 

ROSENWASSER

Luba

 

ROSENWASSER

Avish

 

ROSENWASSER

Berish

 

REKOWSKI

Leah

 

REKOWSKI

Rivka

 

REKOWSKI

Ita

 

REKOWSKI

Minka

 

 

SCHWARTZ

HaRav Chaim Shlomo

 

SCHWARTZ

Rachel (rebecin)

 

SCHWARTZ

Yitzchak

 

SCHWARTZ

Levi

 

SCHWAGER

Iziia

 

SCHWAGER

Sara

 

SCHWAGER

Rachel

 

SCHWAGER

Yosel

 

SCHWAGER

Chaim

 

SCHWAGER

Yisrael

 

SCHWAGER

Akiva

 

SCHWAGER

Hanoch

 

SCHWAGER

Roza

 

SCHWAGER

Yosil

 

SCHWAGER

Aharon

 

SCHWAGER

Gutzia

 

SCHWAGER

Moti

 

SCHWAGER

Tova

 

SCHWAGER

Rivka

 

SCHWAGER

Pesel

 

SCHWAGER

Yeshaya

 

SCHWARTZ

Gershon z rodziną

 

SCHWARTZ

Leibel z rodziną

 

SCHMUKLER

Moshe Nachum z rodziną

 

SZYDLOWSKI

Sara

 

SZYDLOWSKI

Mindel

 

SZYDLOWSKI

Yisrael Meir

 

SZYDLOWSKI

Leizer-David

 

SZYDLOWSKI

Meir z rodziną

 

SZYDLOWSKI

Mindel

 

SZYDLOWSKI

Zenvil

 

SZYDLOWSKI

Chaya

 

SAFRAN

Yisraelik z synem

 

SAFRAN

Ester

 

SHMUELOWITCH

Shmuel z rodziną

 

SHMUELOWITCH

Yakov Shlomo z rodziną

 

SHMUELOWITCH

Idel

 

SHMUELOWITCH

Paltiel

 

STENDER

Dina

 

STENDER

Leibus

 

STENDER

Iziia

 

STENDER

Bella

 

STENDER

Yakov