Niesłyszący

Sesja Nr XXI z dnia 25 listopada 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/166/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2016-2033.

166.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/167/2016 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

167.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/168/2016 -  w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Wiślicy.

168.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/169/2016 -  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.

169.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/170/2016 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

170.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/171/2016 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

171.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/172/2016 -  w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica.

172.pdf

Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica-pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/173/2016 -  w sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Wiślica na lata 2016-2023.

173.pdf

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Wiślica na lata 2016-2023-pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/174/2016 -  w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wiślica w dziedzinie sportu i kultury.

174.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/175/2016 -  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021.

175.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/176/2016 -  w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Wiślica.

176.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 25 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXI/177/2016 -  w sprawie zmiany uchwały Nr.XX/157/16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

177.pdf