Niesłyszący

Wyniki konsultacji dot.nadania statusu miasta miejscowości Wiślica