Niesłyszący

Sesja Nr XXII z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/178/2016 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033.

178.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/179/2016 -  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2017 rok.

179.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2016 r. 

Uchwała Nr XXII/180/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na 2016 - 2033.

180.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2016 r.  

Uchwała Nr XXII/181/2016 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2016 r.

181.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2016 r. 

Uchwała Nr XXII/182/2016 -  w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Wiślicy.

182.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2016 r.   

Uchwała Nr XXII/183/2016 -  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Wiślica.

183.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2016 r. 

Uchwała Nr XXII/184/2016 -  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 rok.

184.pdf