Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2017

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 1_.pdf

 

2. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2017 rok.

PDFzarzadzenie nr 2_.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2017 rok.

PDFzarzadzenie nr 3_.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 4_.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku. 

PDFzarzadzenie nr 5_.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 6_.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 7_.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 8_.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 9_.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 10 _.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łączącego zobowiązania pieniężnego.

PDFzarzadzenie nr 11_.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 12_.pdf

 

13.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 13_.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 14_.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 15_.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin.

PDFzarzadzenie nr 16_.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w trybie " zaprojektuj i wybuduj", zrealizowanych dzięki współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na podstawie umowy.

PDFzarzadzenie nr 17_.pdf

 

18. Zarządzenie  w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 

PDFzarzadzenie nr 18_.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 19_.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 20_.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 21_.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok".

PDFzarzadzenie nr 22_.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 23_.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 24_.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 25_.pdf

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 26_.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 27_.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 28_.pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 29_.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 30_.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok.

PDFzarzadzenie nr 31_.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych samorządowego zakładu opieki zdrowotnej.

PDFzarzadzenie nr 32_.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 33_.pdf

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 35_.pdf

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 36_.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 37_.pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 38_.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 39_.pdf

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 40_.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 41_.pdf

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 42_.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 43_.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 44_.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 45_.pdf

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 46_.pdf

 

47. Zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie nr 47.pdf

 

48. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 48_.pdf

 

49. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFzarzadzenie nr 49_.pdf

 

50. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 50_.pdf

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 51_.pdf

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie zmian.

PDFzarzadzenie nr 52_.pdf

 

53. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 53_.pdf

 

54. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 54_.pdf

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 55_.pdf

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 56_.pdf

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 57_.pdf

 

58. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 58_.pdf

 

59. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 59_.pdf

 

60. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 60_.pdf

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 61_.pdf

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 62_.pdf

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 63_.pdf

 

64. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadomień SMS Mieszkańców Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 64_.pdf

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 65_.pdf

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 66_.pdf

 

67. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 67_.pdf

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 68_.pdf

 

69. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 69_.pdf

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 70_.pdf

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

  PDFzarzadzenie nr 71_.pdf

 

72. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 72_.pdf

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 73_.pdf

 

74. W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 74_.pdf

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 75_.pdf

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 76_.pdf

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 77_.pdf

 

78.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 78_.pdf

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 79_.pdf

 

80. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 80_.pdf

 

81. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej Łatanice-Skorocice na długości 1460mb" na podstawie umowy Nr OR.272.1.2016 z dnia 27.05.2016 roku, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".

PDFzarzadzenie nr 81_.pdf

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 82_.pdf

 

83. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 83_.pdf

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 84_.pdf

 

85. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 85_.pdf

 

86. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 86_.pdf

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 87_.pdf

 

88. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFzarzadzenie nr 88_.pdf

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 89_.pdf

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 90_.pdf

 

91. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFzarzadzenie nr 91_.pdf

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 92_.pdf

 

93. Zarządzenie w  sprawie   zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 93_.pdf

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 94_.pdf

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 95_.pdf

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 96_.pdf

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr_97.pdf

 

98. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 98_.pdf

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 99_.pdf

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 100_.pdf

 

101. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy ".

PDFzarzadzenie nr 101_.pdf

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 102_.pdf

 

103. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 103_.pdf

 

104. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 104_.pdf

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 105_.pdf

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica orz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 106_.pdf

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 107_.pdf

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 108_.pdf

 

109. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 109_.pdf

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 110_.pdf

 

111. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 111_.pdf

 

112. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 112_.pdf

 

113. W sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

PDFzarzadzenie nr 113_.pdf

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 114_.pdf

 

115. Zarządzenie w sprawie sporządzania poświadczeń i wydawania zaświadczeń.

PDFzarzadzenie nr 115_.pdf

 

116. Zarządzenie w sprawie sporządzania poświadczeń i wydawania zaświadczeń.

PDFzarzadzenie nr 116_.pdf

 

117. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 117_.pdf

 

118. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 118_.pdf

 

119. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 119_.pdf

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 120_.pdf

 

121. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 121_.pdf

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 122_.pdf

 

123. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 123_.pdf

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 124_.pdf

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 125_.pdf

 

126. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 126_.pdf

 

127. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 127_.pdf

 

128. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za pomieszczenia tymczasowe

PDFzarzadzenie nr 128_.pdf

 

128 A. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 128a_.pdf

 

129. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

PDFzarzadzenie nr 129_.pdf

 

130. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Wiślica na 2018 r.

PDFzarzadzenie nr 130_.pdf

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 131_.pdf

 

132. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 132_.pdf

 

133. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 133_.pdf

 

134. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 134_.pdf

 

135. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 135_.pdf

 

136. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica  oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 136_.pdf

 

137. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w roku obrotowym 2017.

PDFzarzadzenie nr 137_.pdf

 

138. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 138_.pdf

 

139. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 139_.pdf

 

140. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 140_.pdf

 

141. Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 141_.pdf

 

142. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 142_.pdf

 

143. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 143_.pdf

 

144. Zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 144_.pdf

 

145. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 145 _.pdf

 

146. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 146_.pdf

 

147. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 147_.pdf

 

148. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2016 Wójta Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 148_.pdf

 

149. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 149_.pdf

 

150. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 150_.pdf

 

151. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 151_.pdf

 

152. Zarządzenie w sprawie sporządzania poświadczeń i wydawania zaświadczeń.

PDFZarządzenie nr 152.pdf