Niesłyszący

Protokoły z sesji Rady Gminy 2016

Protokół z sesji Rady Gminy -  24 marzec 2016 r.
Protokół nr XIV - XIV.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  14 kwiecień 2016 r.
Protokół nr XV - XV.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  11 maj 2016 r.
Protokół nr XVI - XVI.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  27 maj 2016 r.
Protokół nr XVII - XVII.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  27 czerwiec 2016 r.
Protokół nr XVIII - XVIII.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy - 29 sierpień 2016 r.
Protokół nr XIX - XIX.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  19 październik 2016 r.
Protokół nr XX - XX.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  25 listopad 2016 r.
Protokół nr XXI - XXI.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  30 grudzień 2016 r.
Protokół nr XXII - XXII.pdf