Niesłyszący

Protokoły z sesji Rady Gminy 2017

Protokół z sesji Rady Gminy -  26 styczeń 2017 r.
Protokół nr XXIII - XXIII.pdf  

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  22 luty 2017 r.
Protokół nr XXIV - XXIV.pdf  

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  29 marzec 2017 r.
Protokół nr XXV - XXV.pdf  

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  28 kwiecień 2017 r.
Protokół nr XXVI - XXVI.pdf   

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  26 maj 2017 r.
Protokół nr XXVII - XXVII.pdf  

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  30 czerwiec 2017 r.
Protokół nr XXVIII - XXVIII.pdf   

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  11 sierpień 2017 r.
Protokół nr XXIX - XXIX.pdf   

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  28 wrzesień 2017 r.
Protokół nr XXX - XXX.pdf   

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  18 październik 2017 r.
Protokół nr XXXI - XXXI.pdf   

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  10 listopad 2017 r.
Protokół nr XXXII - XXXII.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  30 listopad 2017 r.
Protokół nr XXXIII - XXXIII.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  21 grudzień 2017 r.
Protokół nr XXXIV - XXXIV.pdf   

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  29 grudzień 2017 r.
Protokół nr XXXV - XXXV.pdf