Niesłyszący

Notatka służbowa

NOTATKA SŁUŻBOWA

Temat:

Przedmiotem ogłoszenia był nabór na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Data: Czas rozpoczęcia: 06.02.2017  do 13.02.2017 w godzinach od 07:00 – 15.:00

Miejsce:

Urząd Gminy Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

Prowadzący: Anna Kafara

                      podinspektor

Organizator: Referat Organizacyjny

Uczestnicy: zainteresowane stowarzyszenia z terenu Gminy Wiślica

Podsumowanie:

1.      W czasie w jakim prowadzony był nabór żaden z członków stowarzyszeń nie zgłosił kandydatury na członka komisji konkursowej.

2.      W związku z tym, że żadna  z organizacji pozarządowych w określonym terminie nie zgłosiła kandydatury na członka komisji konkursowej Wójt Gminy Wiślica stosowanym zarządzeniem powoła komisję w której skład nie wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych.