Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XXIV z dnia 22 lutego 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/187/2017 -  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiślica na 2017 rok.

187.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/188/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

188.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/189/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2017 rok.

189.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/190/2017 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

190.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/191/2017 -  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz sieć prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

191.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/192/2017 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 743/22 położonej w miejscowości w miejscowości Szczytniki, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

192.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/193/2017 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 298/6 położonej w miejscowości Gorysławice, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

193.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/194/2017 -  w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości ozn. ewid. nr 1210 poł. w Wiślicy wraz z nieodpłatnym przekazaniem prawa własności budowli na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach.

194.pdf  

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/195/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Wiślica z dnia 27.01.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica.

195.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/196/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/134/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planów odnowy miejscowości Szczytniki, Łatanice i Skorocice na lata 2015-2020.

196.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/197/2017 -  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2017-2020.

197.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 22 luty 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/198/2017 -  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiślica.

198.pdf