Niesłyszący

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie gminy Wiślica

Numer sprawy: OR.524.1.2017                                                                                                                   Wiślica, dnia 27.02.2017 rok.

                                                                                                       

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie gminy Wiślica,  wybrano do realizacji zadania, ofertę złożoną przez: Ludowy Klub Sportowy „LKS GRÓD” Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica na kwotę 50 000,00 zł.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak