Niesłyszący

Instalacje fotowoltaiczne na terenie Gminy Wiślica

kolektory_duzy.jpeg

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przez Gminę Busko-Zdrój na zadanie p.n.

„Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”

Gmina Wiślica wraz z czterema gminami partnerskimi z powiatu buskiego i pińczowskiego oraz gminą Sędziszów realizuje projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

W/w zadanie stanowi kolejny etap projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

    W tym etapie projektu, zostaną zamontowane 3 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica, obejmujące następujące lokalizacje:

1. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

2. Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiślicy.

Łączna moc projektowanych instalacji będzie wynosić ponad 60 kWp.

W wyniku postępowania przetargowego Wykonawcą, który przyjął do realizacji przedmiotowe zadanie jest firma ML System S.A., z siedzibą Zaczernie 190G, 26-062 Zaczernie.

Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych pozwoli na znaczne obniżenie rachunków za energię, co pozwoli zaoszczędzić środki i spożytkować je na inne inwestycje, które będą gwarantować sukcesywny rozwój gminy.

Foto.jpeg
Foto1.jpeg
Foto3.jpeg