Niesłyszący

Decyzja dot. wygaśnięcia decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Nr PBG.IV-44/3/66 z dnia 26 maja 1966

1 (1).jpeg

1 (2).jpeg

1 (3).jpeg