Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

    Od  3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) pracownicy Urzędu Gminy będą  bezpłatnie pomagać rolnikom z terenu gminy Wiślica
w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pomoc udzielana jest w  Urzędzie Gminy przy ul. Plac Solny 32, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

    Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie można składać do dnia 15 maja 2017 r.

    Pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczy tylko i wyłącznie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolników mających gospodarstwo do 10 ha gruntów ornych.

    Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni większej niż 10 ha gruntów ornych lub zobowiązania rolnośrodowiskowe będą mogli skorzystać z pomocy przy wypełnianiu powyższych wniosków odpłatnie przez pracownika ŚODR Pana Waldemara Dalewskiego (opłaty za wypełnianie zgodnie z cennikiem ŚODR).