Niesłyszący

Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2017

Oświadczenie majątkowe - Stanisław Krzak

PDFosw.m.St.Krzak_.pdf (158,76KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Jacek Balicki

PDFosw.m.J.Balicki_.pdf (1,12MB)

 

Oświadczenie majątkowe - Halina Sokołowska

PDFosw.m.H.Sokolowska_.pdf (1,06MB)

PDFosw.m.H.Sokolowska _.pdf (959,32KB)

PDFosw.m.H.Sokolowska_ (2).pdf (1 004,07KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Konrad Piwowarczyk

PDFosw.m.K.Piwowarczyk_.pdf (1,04MB)

 

Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Widłak

PDFosw.m.K.Widlak_.pdf (826,87KB)