Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2017

I kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf
 

 

 

II kwartał

PDFRb - 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.pdf
PDFRb - 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.pdf
PDFRb - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.pdf
PDFRb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku.pdf
PDFRb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na II kwartał 2017 roku.pdf
 

 

III kwartał

PDFRb - 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017 ..pdf

PDFRb - 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.pdf

PDFRb - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.pdf

PDFRb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.pdf

PDFRb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.pdf
 


 

IV kwartał

PDFRb- 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 3 1 grudnia roku 2017.pdf
PDFRb- NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.pdf
PDFRb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.pdf