Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2017

I kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf (3,73MB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.pdf (671,83KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf (750,47KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.pdf (768,45KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf (1,05MB)

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf (1,04MB)
 

 

 

II kwartał

PDFRb - 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.pdf (543,18KB)
PDFRb - 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.pdf (1,10MB)
PDFRb - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.pdf (102,55KB)
PDFRb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku.pdf (108,48KB)
PDFRb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na II kwartał 2017 roku.pdf (95,70KB)
 

 

III kwartał

PDFRb - 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017 ..pdf (1,15MB)

PDFRb - 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.pdf (576,24KB)

PDFRb - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.pdf (777,95KB)

PDFRb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.pdf (695,64KB)

PDFRb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.pdf (801,86KB)
 


 

IV kwartał

PDFRb- 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 3 1 grudnia roku 2017.pdf (1,20MB)
PDFRb- NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.pdf (778,47KB)
PDFRb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.pdf (851,69KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.pdf (919,96KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.pdf (1,19MB)