Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2017

Oświadczenie majątkowe - Barbara Głombińska

PDFosw.m.B.Glombinska_.pdf (1,01MB)

 

Oświadczenie majątkowe - Janina Krzemień

PDFosw.m.J.Krzemien_.pdf (529,12KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Kamiński

PDFosw.m.G.Kaminski_.pdf (741,82KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Joanna Białkiewicz

PDFosw.m.J.Bialkiewicz_.pdf (774,63KB)