Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi

Urząd Gminy Wiślica informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi (17.04. - 21.04.2017 r.) jakie wystąpiły w uprawach na terenie Gminy Wiślica. Wniosek do pobrania poniżej.

Wnioski należy złożyć w terminie do 12 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Wiślica.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2017,

- oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie - pdf

Załącznik do wniosku - pdf