Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Informacja Starosty Buskiego w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych.

20170426084003_00001.jpeg