Niesłyszący

Informacja Starosty Buskiego w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych.

20170426084003_00001.jpeg