Informujemy, że dnia 29.11.2022 r. (wtorek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Informacja Starosty Buskiego w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych.

20170426084003_00001.jpeg