Niesłyszący

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka o wszczęciu postępowania.

kazimierzawielka.jpeg

kazimierzawielka1.jpeg