Niesłyszący

Służba przygotowawcza-zawodowa służba wojskowa

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.jpeg