Niesłyszący

Informacja dot.sporządzenia aktu zgonu w sobotę lub w niedzielę

Urząd Stanu Cywilnego w Wiślicy informuje, że w przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu w sobotę lub w niedzielę, prosimy o kontakt pod numerem tel. 41 3690 916.