Niesłyszący

UWAGA! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Mieszkańcy miejscowości: Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów,

Wawrowice, Szczerbaków, Szczytniki, Górki, Wiślica

 

Odbiór odpadów segregowanych planowany na dzień 15.06.2017 r. ze względu na Święto Bożego Ciała zostaje przesunięty na dzień 16.06.2017 r.