Niesłyszący

INFORMACJA DLA POSIADACZY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

INFORMACJA

W związku z okresem wiosenno – letnim oraz sezonem urlopowym użytkownicy instalacji  proszeni są o prawidłowe korzystanie z zestawów solarnych. Przypomina się o konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych.

Brak odbioru ciepłej wody w słoneczne dni powoduje przegrzanie się układu solarnego, co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm), wyłączeniem się pompy solarnej w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol). Wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu, wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego.

Zestawy solarne zostały zaprojektowane i dobrane według deklarowanej ilości mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach, a co za tym idzie pod kątem średniego zużycia wody na mieszkańca, która wynosi 45-50 litrów na osobę dziennie.

Ponadto należy zapoznać się z instrukcją obsługi sterownika solarnego.

Zwraca się uwagę na konieczność stosowania funkcji trybu urlopowego podczas nieobecności mieszkańców w budynku mieszkalnym powyżej dwóch dni.

W instalacjach, które nie są wyposażone w układ zasilania awaryjnego lub w przypadku wyłączenia energii elektrycznej powyżej pięciu godzin wskazane jest przykrycie jednostek zewnętrznych (kolektorów) plandeką lub innym materiałem, który odizoluje powierzchnię absorbera od promieni słonecznych.