Niesłyszący

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

20170608125235.jpeg