Niesłyszący

Gmina Wiślica uruchomiła System Powiadomień SMS Mieszkańców Gminy Wiślica

Informujemy, że Urząd Gminy Wiślica przygotował system powiadomień, przypominania oraz informowania mieszkańców Gminy Wiślica o wielu bardzo ważnych terminach, sprawach, wydarzeniach wprost na telefony komórkowe mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości SMS.

Zakres zagadnień przesyłanych do mieszkańca w postaci SMS:

- przypomnienia o terminach wywozu odpadów komunalnych,

- przypomnienia o terminach płatności podatków lokalnych,

- informacje o bezpłatnych badaniach medycznych i inne informacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

- zakłócenia w dostawie mediów: prąd, gaz, woda, ciepło (informacje będą przekazywane do mieszkańców wyłącznie po otrzymaniu takich informacji od dostawców mediów),

- informacje o szkoleniach,

- informacje o konsultacjach społecznych,

- ostrzeżenia meteorologiczne,

oraz inne, które Urząd Gminy uzna za ważne dla mieszkańców.

Każdy zainteresowany otrzymywaniem informacji może już od dziś zarejestrować się w systemie!

Prawidłowa rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy papierowego formularza rejestracyjnego zamieszczonego poniżej lub dostępnego u sołtysa poszczególnych miejscowości oraz w budynku Urzędu Gminy przy ul. Okopowej 8 i przy ul. Batalionów Chłopskich 62.  

Wyrejestrowanie z systemu odbywa się również poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy papierowego formularza wyrejestrowania, dostępnego w siedzibie urzędu oraz zamieszczonego poniżej.

Rejestracja, wyrejestrowanie oraz otrzymywanie informacji SMS z usługi jest bezpłatne.

Przed złożeniem poniższych formularzy, należy zapoznać się z Regulaminem usługi. 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek rejestracyjny [pdf] [doc

Wniosek o wyrejestrowanie z systemu [pdf] [doc]

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do rejestracji!!!