Niesłyszący

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka