Niesłyszący

Zapraszamy do udziału w projekcie "Moja firma-mój sukces"

W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu "Moja firma mój sukces". Osoby, które spełniają kryteria naboru zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie dokumenty  niezbędne do prawidłowego aplikowania do projektu znajdują na stronie http://mojafirmamojsukces.pl w zakładce – Chcę uczestniczyć w projekcie.

1.jpeg 2.jpeg