Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow 2014-2020.pnglogo_ue.jpegsbrr.pngherb_wislica_small.png

 

W ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” nastąpi realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Łatanice - Skorocice na długości 1460 mb”.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace na przebudowanym odcinku drogi:

- odpowiednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonaniu podbudów z kruszyw kamiennych;

- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych;

- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem kamiennym.

Dzięki wykonanym pracom znacznie polepszy się połączenie drogowe między miejscowościami Skorocice i Łatanice. Ponadto zostanie zapewniony lepszy dojazd do posesji mieszkańców oraz do gruntów rolnych znajdujących się w sąsiedztwie nowoprzebudowanej drogi.