Niesłyszący

Zwrot podatku akcyzowego 2017 r.

WÓJT GMINY WIŚLICA INFORMUJE, ŻE W TERMINIE OD   1 SIERPNIA 2017 R. DO  31 SIERPNIA 2017 R. W URZĘDZIE GMINY WIŚLICA (POKÓJ NR 1) BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI) POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2017 R. DO 31 LIPCA 2017 R.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [ pdf ]