Niesłyszący

"Królewskie Ponidzie" zaprasza na wydarzenie aktywizujące lokalną społeczność

plakat kajaki.png

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin 

2. Karta zgłoszeniowa