Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Sulisławice - Ruszcza już zdatna do picia

Komunikat jest ważny od 30-08-2017 09:12:00 do 31-08-2017 09:11:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania