Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 78

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 78 3. Pikietaż: 202+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jedrzejów-Chmielnik 5. Miejscowość zdarzenia: Jasionna 6. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 7. Opis zdarzenia: Zamknięta DK78 na czas wyciagania autobusu z rowu 8. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 9. Liczba rannych: 10. Liczba zabitych: 11. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 12. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 13. Przewidywany czas utrudnienia (h): 14. Data powstania utrudnienia: 2017-09-03 15. Godzina powstania utrudnienia: 11:56 16. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 03-09-2017 11:59:00 do 03-09-2017 16:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania