Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Solec - Zdrój już zdatna do spożycia

Komunikat jest ważny od 09-09-2017 11:00:00 do 10-09-2017 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania