Niesłyszący

Informacja dot.otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa...

I N F O  R M A C JA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, iż od dnia  18.09.2017r. do 29.09.2017r. można ubiegać się o  skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2017.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

1268zł netto - dla osoby samotnie gospodarującej

1 028zł netto - dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować trudną sytuację  dochodową rodziny za miesiąc sierpień 2017

 

PROGRAM OPERACYJNY POMO ŻYWNOŚCIOWA 2014-202 - PDF