Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

błonia loga min.jpeg

 

Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” Wiślica dzięki dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizuje inwestycję pod nazwą „Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno – turystyczno – sportowych nad rzeką Nidą w Wiślicy”

 

Zakres robót obejmie następujące zadania:

- utwardzenie istniejącego parkingu,

- budowa ciągu pieszego,

- utwardzenie drogi dojazdowej,

- urządzenie boiska do siatkówki plażowej,

- urządzenie plaży piaskowej,

- humusowanie terenu pod trawniki i pole biwakowe,

- wymiana opraw oświetleniowych,

- budowa altany rekreacyjnej,

- budowa grilla murowanego,

- karczowanie drzew obumarłych,

- nasadzenie nowych drzew i krzewów,

- przenośne urządzenia sanitarne.
     

Tereny objęte obecnie rewitalizacją jeszcze w latach 90-tych ub. stulecia "tętniły życiem". Szczególnie w weekendy w okresie letnim były odwiedzane przez setki turystów (wycieczki autokarowe i indywidualne z woj. małopolskiego, śląskiego, sąsiednich gmin) oraz mieszkańców gminy. Zmodernizowany kompleks będzie służył również turystom uprawiającym turystykę wodną, w tym głównie kajakową, ponieważ w ostatnich latach bardzo często rzeka Nida wykorzystywana jest do spływów kajakowych, a tereny objęte rewitalizacją wykorzystywane są przez kajakarzy jako miejsce odpoczynku. Szereg imprez, w tym koncerty, turnieje, w połączeniu z doskonałą iluminacją świetlną całego nabrzeża, stworzą niepowtarzalny klimat prawdziwego kompleksu.