Niesłyszący

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy dot.rozpooczęcia sezonu grzewczego 2017/2018