Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Zalezianka niezdatna do spożycia ostrzeżenie dotyczy miejscowości Zalezianka , Występa,Jaśle i część Gozdu.

Komunikat jest ważny od 24-09-2017 10:00:00 do 26-09-2017 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania