Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wodociąg Zalezianka uruchomiony

Woda z ujęcia Zalezianka w gminie Łączna, powiat Skarżysko Kamienna, przydatna do spożycia.

Komunikat jest ważny od 29-09-2017 13:43:00 do 30-09-2017 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania