Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczxyszczona Woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Bałtów i Wólka Bałtowska niezdatna do spożycia Ostrzeżenie dotyczy 16 sołectw.

Komunikat jest ważny od 25-10-2017 21:00:00 do 27-10-2017 21:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania