Niesłyszący

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju

Szanowni Państwo!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku - Zdroju informuje, że w każdy wtorek listopada 2017r., począwszy od 7.11.2017, organizowane będą szkolenia pod hasłem:

„Wtorki z JPK”

W trakcie tych szkoleń omawiane będą zagadnienia związane z nowym obowiązkiem podatkowym dotyczącym mikroprzedsiębiorców od 1.01.2018 r, a mianowicie przekazywania do administracji skarbowej w wersji elektronicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) danych z ewidencji zakupów
i sprzedaży VAT.

W trakcie szkolenia pracownicy Urzędu Skarbowego w Busku - Zdroju przybliżą powyższą tematykę.

Szkolenie będzie miało charakter prezentacji, wykładu, z możliwością zadawania pytań, na które będziemy starali się odpowiedzieć.

Szkolenia będą nieodpłatne. Pierwsze z nich odbędzie się 7.11.2017 r o godz. 10.00 w sali szkoleniowej na II piętrze budynku Urzędu Skarbowego w Busku – Zdroju, ul. Parkowa 17.

Do uczestnictwa zapraszamy w szczególności mikroprzedsiębiorców – podatników podatku od towarów i usług.

 

                                                                   Małgorzata Garmulewicz

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku - Zdroju