Niesłyszący

Decyzja uznająca za mienie gromadzkie dz. położonej w Skorocicach