Niesłyszący

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok

POL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.pngherb_wislica_small.png

Przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w ramach projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017" Gmina Wiślica wykonała zadanie pn. „Remont budynku strażnicy OSP w Kobylnikach w zakresie wykonania elewacji wschodniej ściany budynku wraz z dociepleniem”

W celu doprowadzenia ściany zewnętrznej budynku strażnicy OSP do spełnienia parametrów izolacyjności termicznej wykonano docieplenie ściany styropianem FS15 o gr. 10,00 cm. Ściana  została otynkowana tynkiem akrylowym cienkowarstwowym i pomalowana farbami akrylowymi. Poprzez realizację projektu zostaną zwiększone warunki do rozwoju życia kulturalnego i społecznego mieszkańców oraz zwiększy się aktywność społeczności lokalnej. W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost atrakcyjności miejscowości Kobylniki.