Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia położonego w Nordkalk So.z.o.o niezdatna do spożycia dotyczy miejscowości Miejscowości Miedzianka i Charężów.

Komunikat jest ważny od 17-11-2017 11:35:00 do 19-11-2017 11:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania