Niesłyszący

Ostrzeżenie: skazona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia ,,Nordkalk" niezdatna do spożycia ostrzeżenie dotyczy miejscowości Gałęzice,Miedzianka,Zajączlów, Wierna-Rzeka gminy Piekoszów

Komunikat jest ważny od 17-11-2017 14:00:00 do 19-11-2017 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania