Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Odwołano zakaz spożycia wody z ujęcia NORDKALK w Miedziance dot. M. Charężów i Miedzinka z Gminy Chęciny. Dotyczy pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach nr SE Ia-4261/447/17

Komunikat jest ważny od 22-11-2017 14:15:00 do 23-11-2017 14:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania