Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Gorzakiew niezdatna do spożycia. Zakaz dotyczy wszystkich miejscowości gminy Gnojno, oraz 80 odbiorców Gminy Busko-Zdrój.

Komunikat jest ważny od 22-11-2017 15:08:00 do 24-11-2017 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania